Category Archives: Utbildning

Utbildning till konstnär

Bild: Emma McNally, South Bank, London. Foto: konstlistan.se Utbildning och vägar till konstnär och konstnärsyrket. Det finns ingen vedertagen definition av begreppet konst och därmed heller inte av begreppet konstnär. Konstnärlig verksamhet är ett självständigt skapande av konst i dess olika former. Konstarterna förs i kulturpolitiska sammanhang till något av områdena ord, bild och form, ton, scen och… Read More »

Kulturutbyte och internationella organisationer

Bild: documenta 12, 2007 Kassel. Den uppstoppade giraffen i bakgrunden hette Brownie och är ett verk av Peter Friedl, The Zoo Story. Konstnärsrollen i andra länder och länkar till konstnärsorganisationer i Europa. Stöd och bidrag till konstnärer för internationella utställningar och utbytesprogram. Konstnärsrollen i andra länder: De flesta länderna i EU har någon form av stöd till konstnärer.… Read More »

Projekt, guider, dokument och resurser

Bild: Thomas Bayrle, Documenta-Halle, documenta 13 2012, Kassel. Foto: konstlistan.se Konstnärsnämnden – konstnärsguiden Konstnärsnämnden har regeringens uppdrag i att ge kunskap och rådgivning om konstnärernas villkor i trygghetssystemen. Nämnden har därför byggt upp en webbportal för att mer riktat förmedla information som berör konstnärers, konstnärer inom alla konstområden, villkor i trygghets- och skattesystemen. Konstnärsguiden Tomma rum och en… Read More »

Arbetslös eller inkomstlös konstnär.

Bild: Verk av Julie Mehretu (mer bilder på White Cubes hemsida), documenta 13, 2012 Kassel. Foto: konstlistan.se Arbetslös eller inkomstlös konstnär, att leva på sin talang. Arbetsmarknad för konstnärer, kreatörer, entreprenörer, företagare och kulturarbetare inom konst och kulturområdet. Arbetsmarknaden för konstnärer är generellt mycket dålig. För en enskild konstnär kan det dock finnas en mycket god arbetsmarknad med… Read More »