Tag Archives: fauvism

Konstriktningar inom konsten

Bild: documenta 13, Kassel 2012, Thomas Bayrle, Airplane, fotocollage, 1982. Foto: konstlistan.se En konstriktning är en stil som flera konstnärer arbetat i och under en tidsperiod. Konstriktningar får ofta ett namn med ”ism” efter och konstriktningar kan därför ibland också kallas ”ismer”. Många gånger har konstkritiker eller omvärlden satt ett namn på en viss konstriktning som t.ex. impressionism… Read More »

Fauvism

Harmoni i rött, Henri Matisse 1908 Fauvismen betonar de rena färgernas dekorativa värden. Formen underordnas färgen och rytmen. Ytan betonas och centralperspektivet är av underordnad betydelse. (les fauves = vilddjur)