Tag Archives: kulturutbyte

Kulturutbyte och internationella organisationer

Bild: documenta 12, 2007 Kassel. Den uppstoppade giraffen i bakgrunden hette Brownie och är ett verk av Peter Friedl, The Zoo Story. Konstnärsrollen i andra länder och länkar till konstnärsorganisationer i Europa. Stöd och bidrag till konstnärer för internationella utställningar och utbytesprogram. Konstnärsrollen i andra länder: De flesta länderna i EU har någon form av stöd till konstnärer.… Read More »