Tag Archives: nyrealism

Konstriktningar inom konsten

Bild: documenta 13, Kassel 2012, Thomas Bayrle, Airplane, fotocollage, 1982. Foto: konstlistan.se En konstriktning är en stil som flera konstnärer arbetat i och under en tidsperiod. Konstriktningar får ofta ett namn med ”ism” efter och konstriktningar kan därför ibland också kallas ”ismer”. Många gånger har konstkritiker eller omvärlden satt ett namn på en viss konstriktning som t.ex. impressionism… Read More »

Nyrealism

Nyrealism är en konstriktning som uppkom i mitten av 1950-talet och som naturalistiskt avbildar massproducerade vardagsföremål eller ställer ut det verkliga föremålet, alternativt fäster det på målarduken som i ett assemblage. Nyrealismen kan ses som en medveten opposition mot den abstrakta expressionismen. Popkonst är en konstriktning med masskulturella fenomen som motiv. Ett av de första verken som räknas… Read More »