Tag Archives: rå konst

Konstriktningar inom konsten

Bild: documenta 13, Kassel 2012, Thomas Bayrle, Airplane, fotocollage, 1982. Foto: konstlistan.se En konstriktning är en stil som flera konstnärer arbetat i och under en tidsperiod. Konstriktningar får ofta ett namn med ”ism” efter och konstriktningar kan därför ibland också kallas ”ismer”. Många gånger har konstkritiker eller omvärlden satt ett namn på en viss konstriktning som t.ex. impressionism… Read More »