a tergo

Används i uttryck som – signerad a tergo –  vilket innebär att konstverket är signerat på baksidan.