Abstrakt expressionism – Art Informel

En amerikansk abstrakt konstriktning som uppstod på 1940-60 talen.
Två olika riktningar kan särskiljas. Ett mer spontant måleri inriktat på handling, rörelse och struktur som ofta kallas action painting (Willem de Kooning, Jackson Pollock) och ett där man mer var inriktad på enhetlig form eller yta av färg som kallas color-field painting (Barnett Newman, Mark Rothko, Clyfford Still).

Informell konst, art informel, uppstod parallellt i Europa och var en form av abstrakt expressionism. Konstriktningen nådde sin absoluta kulmen under 1950-talet och några av dess främsta företrädare var Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Georges Mathieu, Jean-Paul Riopelle, Pierre Soulages, Henri Michaux och Wols.