Abstrakt – konkret konst

Abstrakt konst är inte alldeles enkelt att definiera (ange, avgänsa) eftersom man kan säga att all konst är abstrakt.

Med abstrakt konst menar man vanligtvis icke-föreställande eller nonfigurativ konst. Konst som inte avbildar utan är ett objekt i sig självt. Termen är av en del ifrågasatt eftersom den förknippas med abstraktion. Många konstnärer anser att deras konst inte är baserad på abstraktionsprocesser av verkligheten utan resultatet av ett konkretiseringsarbete, en nyskapad verklighet, och därför föredrar dessa konstnärer termen konkret konst. Konkret konst brukar oftast vara nonfigurativ konst av geometrisk karaktär.