arketyper

Urbild, urtyp. En för alla människor gemensam föreställning. Intuitivt fattbara tecken och uttrycksformer. Läran om arketyperna har inspirerat till försök att finna gemensamma komponenter i olika religioner och mytologier.