artefakt

Konstprodukt, motsats till naturprodukt. Av latinska ars=konst och facere=göra.