attribut

Föremål som är ett igenkänningstecken för t.ex. en gud eller helgon i ett konstnärligt verk.