Category Archives: Konstord

amatör

Ursprungligen i betydelsen ej professionell. Att utöva en konstart av kärlek. (Av ordet kärlek = amore) Används numera även ibland i en nedsättande betydelse.

curator

Inom konsten en person som väljer konstnärer till utställningar. En sorts mellanhand, gatekeeper, mellan publik, konstnär och institution. Av latinska vårdare, vaktare, skötare.

diskurs

I konstnärliga sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp. Våra ords och därmed tankars innebörder styrs enligt vilken diskurs vi befinner oss. Uttrycket hör samman med det som brukar kallas postmodernism .