Category Archives: Konstord

surrealism

Konstriktning som anser att det undermedvetna och impulser är konstskapandets sanna förutsättningar. Företrädare var Salvador Dali, René Magritte och Halmstadsgruppen m.fl.

spontanism

Beteckning för konst som utnyttjar slump och spontana ingivelser för skapandet t.ex. att spruta eller hälla färg på målarduken.

alla prima

Italienska för målning i ett sammanhängande skikt utan förberedande undermålning. Även  a la prima. Se även skiktmåleri.

serigrafi

Konstnärligt silkscreentryck , i andra sammanhang används vanligen termen screentryck, en grafisk teknik vars principer går tillbaka på det redan under medeltiden vanliga bruket av schabloner i dekorativt väggmåleri.