Category Archives: Konstord

schablon

Form av trä, plast, papper, metall e.dyl. som fungerar som mall eller mönster för massproduktion av en viss bild eller ett visst mönster på t.ex. keramik eller tyg. I överförd betydelse också rutinmässigt förfarande, förenklad föreställning.

popkonst

Popkonst är en föreställande konst som hämtar sina motiv från industrisamhällets massprodukter. Popkonst bör inte uppfattas som en stil utan som ett uttryck för en vilja att undersöka konsumtionssamhällets visuella trivialiteter.

plastisk

Formbar. Motsats till stabil. Kan även användas om icke-skulpturala framställningar, t.ex. målningar eller teckningar som framhäver illusionen av en volym.

patinering

Metod att på mekanisk eller kemisk väg åstadkomma en beläggning på ett föremåls yta. Se även patina.

patina

Beläggning på ett föremåls yta som uppkommit genom tiden. Om man lägger på en konstgjord patina kallas det patinering.