Category Archives: Konstord

pannå

Skiva av trä eller papp som är preparerad för målning. Kan var masonite, mdf-board, spånplatta, plywood etc

palett

Skiva, vanligen av trä och med ett hål för tummen, som målaren lägger upp och blandar färg på.

opkonst

Opkonst är övervägande icke-föreställande och har utgångspunkter i den geometriska nonfigurativa konsten. Arbetar med optiska illusionseffekter eller synvillor.

ready-made

Inom konsten benämning på ett konstverk som vanligen består av massproducerade föremål vilka har tagits ur sitt ursprungliga sammanhang och placerats i en ny konstnärlig kontext. Marcel Duchamp började arbeta med ready-mades 1913. Se även objet trouvé.

objet trouvé

Upphittat eller utvalt föremål som lösgjorts från sin vanliga funktion och betraktat eller klassificerats som konst. Ex. Duchamps torkställning för vinbuteljer. Se även ready-made.

stilleben

Motiv av av arrangerade föremål. Av nederländska stilleven, stil = stilla och leven = liv. Se även nature morte.