Category Archives: Konstord

expressionism

Strakt personlig och känslobetonad konst som t.ex. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh Expressionism, Wikipedia

provtryck, épreuve d’artiste

Konstnärens provtryck.  Ett grafiskt blad kan t.ex ha en upplaga på 200 ex. samt ett antal provtryck utöver upplagan. De numreras normalt inte och brukar anges med provtryck, Pt eller någon av de internationella beteckningarna: engelska, artist proof = a.p. franska, epreuve d’artiste = e.a. italienska, prova d’artista = p.a Utöver provtryck och upplagan kan det finnas blad… Read More »

emblem

Märke med symbolisk funktion. Ett emblem kan ha en heraldisk karaktär men skiljer sig från ett heraldiskt vapen genom att det inte är inplacerat i en vapensköld.

dekalkomani

Metod att överföra bilder, t.ex. bilder och dekorationer som är tryckta på ett papper och som sedan förs över till ett annat föremål genom att gnugga. Av franska décalquer = trycka av.