Konstord

akvarell

Målning med vattenlöslig färg. Det vita papperet syns genom färgskikten och täckvitt används inte. Pigmenten är bundna i det lättlösliga bindemedlet gummi arabicum. Se gouache. [Läs mer …]

akt

Konstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen, ofta i studiesyfte.

action painting

Beteckning som används om det amerikanska spontanistiska efterkrigsmåleriet som t.ex. Jackson Pollock. Klicka här för en sida där du kan göra dina egna action paintings.

konkret konst

När konstnärer ser sin konst som resultatet av ett konkretiseringsarbete – en nyskapad verklighet. Dessa konstnärer föredrar termen konkret konst och inte abstrakt konst. Se [Läs mer …]

abstrakt konst

Synonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst. Benämning på konstriktningar där konstverket inte är en avbildning. Se även konkret konst.

abstrakt expressionism

Konstriktning efter 1945 med Pollock, Kline, de Kooning och Rothko som framträdande representanter. Den europeiska motsvarigheten var art informel.