Konstord

emulsion

Bindemedel som innehåller både vattenlösliga och vattenavvisande komponenter som t.ex. temperalösning.

brytningsfärg

Färg som används för att bryta (ändra färgen) på en målarfärg.

bindemedel

En form av lim eller klibbmedel som används för att blanda färg tillsammans med pigment. Kan bestå av limlösningar, oljor, akryl, alkyd m.m.

balsamterpentin

Terpentin av hög kvalitet och kallas ibland även vegetabilisk terpentin i motsats till mineralterpentin (lacknafta). Se även terpentin.

absorbera

När ett ämne tränger in i ett annat. Uppsugning, upptar.

kartong

Kartong är ett styvt papper med en ytvikt över 125 g/m2 och uppbyggt av flera skikt. Ordet kartong används även för en förpackning tillverkad av [Läs mer …]

masonite

En skiva tillverkad av träfiber med tillsats av bindemedel och med en sida med jämn yta. Bra material att själv tillverka pannåer av. Kan också [Läs mer …]

mdf board

En skiva tillverkad av träfiber med tillsats av bindemedel, som masonite fast hårdare och med jämn yta på båda sidor. Bra material att själv tillverka [Läs mer …]

gesso

Grundfärg från början tillverkad av gips, krita och lim. Idag används termen mer allmänt om grundfärg t.ex. akrylbaserade grundmålningsfärger.

sickativ

Torkmedel som påskyndar torkförloppet hos oljefärger och lacker genom att fungera som katalysator. Används numera sällan eftersom det kan påverka färgen negativt genom att få [Läs mer …]