Category Archives: Konstord

opkonst

Optisk konst. En konstriktning från 1950 och 1960 talen. Konstnärer som arbetat med detta är bl.a. Vasarely och i en mer utvecklad form även Bridget Riley.

art brut

Rå konst. Beteckning för bilder som har skapats utanför etablerade konstkonventioner och kulturella normer.

skrapkartong

En slät kritkartong med en svart eller vit yta som man skrapar fram motivet genom att avlägsna ytskiktet.

parafras

Ett konstverk där man i fri form behandlar eller varierar ett av någon annan redan utfört verk.