Expressionism

konstriktningar_van_gogh

Vas med 12 solrosor, Vincent van Gogh, 1853–1890

Konst där verkligheten förvrängs för att ge uttryck för konstnärens känslor eller inre föreställningsvärld. Ofta med ett medvetet bruk av starka färger och förvrängningar av formerna som t.ex. hos Vincent van Gogh och Edward Munch.