Informell konst – art informel

14riktning-fautrier

Tete d` Otage nr 20, Jean Fautrier, 1944

Informell konst, art informel, uppstod parallellt i Europa och i Amerika där den kallades abstrakt expressionism.

Den informella konsten lämnar åt åskådaren att fullborda verket. Konstnärerna använde sig slumpmässiga och tillsynes tillfälliga former som fläckar, plumpar, rispor, repor och färgstänk. Bildspråket kan vara både abstrakt och figurativt utan några egentliga skarpa gränser. Konstriktningen nådde sin absoluta kulmen under 1950-talet och några av dess främsta företrädare var Jean Dubuffet, Jean Fautrier, Georges Mathieu, Jean-Paul Riopelle, Pierre Soulages, Henri Michaux och Wols.