Manierism

konstriktningar_el_greco

Manierism är en konstriktning från 1520–1600 och även kallad senrenässans.

I manierismen får figurerna utdragna proportioner och avbildas gärna med stora och irrationella gester, allt för den dekorativa ytans skull. Rumsskildringen är oviktig. Vad konstnärerna ville uppnå var en djupare psykologisk karaktärsskildring, framför allt inom porträttkonsten. Inte sällan är motiven också religiöst högstämda.