Minimalism

11historia-agnes_martin

Agnes Martin, 1912 –  2004, oljemålning

Minimalism är en konstriktning som växte fram framför allt i USA under 60-talet.

Minimalismen kan ses som en reaktion mot den abstrakta expressionismen där konstnärens egen skapelseakt var det centrala. Minimalisterna ville eliminera allt uttryck eller avtryck av sig själva i konstverket.

Minimalistiska verk har ofta enkla former som inte sällan upprepas enligt principer som konstnären själv ställt upp. Konstnärerna vill uppnå ett fullständigt opersonligt konstverk utan några andra referenser. Konstverket kan också tillverkas maskinellt, med hjälp av mallar eller andra hjälpmedel för att uppnå så begränsade uttrycksmedel som möjligt.

Konstnärer som arbetat inom denna konstriktning är Dan Flavin, Robert Morris, Donald Judd, Sol Lewitt och Agnes Martin.