Neoimpressionism

konstriktningar_seurat

Detalj från – En söndagseftermiddag på ön La Grande Jatte, 1884, Georges-Pierre Seurat, 1859 – 1891.

Neoimpressionism är en konstriktning som utvecklades av Georges Seurat under 1880-talet och senare även Paul Signac. Neoimpressionismen sätter färgen i klara och uppdelade fält på målarduken. När man sätter färgen med små korta penseldrag kallas det divisionism och när man sätter färgen i små punkter kallas det pointillism. Motiven var ofta samma som hos impressionisterna, men fick ofta mer bundna och förenklade former.

Neoimpressionismen blev mycket utbredd under slutet av 1800-talet.