skrapkartong

En slät kritkartong med en svart eller vit yta som man skrapar fram motivet genom att avlägsna ytskiktet.

parafras

Ett konstverk där man i fri form behandlar eller varierar ett av någon annan redan utfört verk.

träsnitt

En tryckmetod där man har framställt ett tryckoriginal genom att bearbeta en träskiva. Om man arbetar i ändträ så kallas det xylografi.