stilleben

Motiv av av arrangerade föremål. Av nederländska stilleven, stil = stilla och leven = liv. Se även nature morte.

nature morte

Detsamma som stilleben. Av franska natur morte = död natur. Se även stilleben.

naturalism

Strävan att skildra verkligheten, den som man kan uppleva genom sinnena, ofta med betoning av det vanliga, vardagliga och autentiska.

naivism

Att efterlikna naturbarnets bildskapande. Är också en konstriktning som medvetet använder barnkonst, folkkonst eller mentalsjukas konst som källa i sitt bildskapande.

mosaik

Ytdekoration utförd av olikfärgade smådelar av sten, glas eller keramik.

monotypi

Bild som skapas genom ett avtryck direkt från ett skapat underlag.

monokrom

Enfärgad. Motsats till polykrom = mångfärgad.

minimalism

Konstriktning som växte fram i USA under 1960-talet med inriktningen att i konstverket ta bort allt uttryck för konstnärens egen person. Konstverken bygger på enkla [Läs mer …]

matiére

Stoff. Används om strukturen hos en målnings färgyta. Av franskans La belle matiére, den sköna ytan i en målning.