happening

Spontanistisk och improviserad teater lanserad på 1950-talet.

gräng

Ytstruktur hos bottenmaterialet som tex dukens gräng eller akvarellpapperets struktur.

grundfärger

Gult, blått, rött och grönt eller gult, blått och rött eftersom man får grönt av att blanda gult och blått.  

grundering

Behandling av bottenmaterialet genom grunderingsfärg, ibland kallad Gesso.

grisaille

Grått i grått målning. Förr ofta en teknik för undermålning.

graffiti

Väggklotter, signaturer eller bilder utförda på väggar och murar. Av italienska graffiare = skrapa. Graffiti, svenska Wikipedia Graffiti, engelska Wikipedia Banksy

gouache

Gouache och akvarell är den vanligaste vattenfärgstekniken. Skillnaden mellan dessa tekniker är att gouache är täckande medan akvarell är transparent.

gotiken

Stilepok mellan den romanska konsten och renässansen, 1175-1400. Gotik, Wikipedia Inte att förväxla med gothic eller goth: Goth, svenska Wikipedia Gothic, engelska Wikipedia

gobeläng

Vävnad utförd enligt viss teknik med stående eller liggande varp. Gobeläng, Wikipedia

glasyr

Hårt ytskick på keramik, kan vara genomskinligt eller täckande.