formalestetik

Konstuppfattning som framhåller konstverkets synlighet och form i motsats till den estetik som betonar inlevelse och känsla.

fluxus

Konstriktning från 1960-talet som är oppositionell mot den  seriösa  konsten och dess institutioner.

fauvism

Fransk konstriktning inom exressionismen som kännetecknas av dekorativ ytmässighet, rena färger och rytm. Av franska fauves = vilddjur. Henri Matisse

expressionism

Strakt personlig och känslobetonad konst som t.ex. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh Expressionism, Wikipedia