frottage

Bild uppkommen genom att med blyerts, färgkrita eller kol gnida på ett tunt papper lagt över ett föremål. Av franska frotter = gnida.

fri konst

Konstnärlig verksamhet utan praktiskt syfte. Motsats till nyttokonst eller tillämpad konst.

formalestetik

Konstuppfattning som framhåller konstverkets synlighet och form i motsats till den estetik som betonar inlevelse och känsla.

fluxus

Konstriktning från 1960-talet som är oppositionell mot den  seriösa  konsten och dess institutioner.

fauvism

Fransk konstriktning inom exressionismen som kännetecknas av dekorativ ytmässighet, rena färger och rytm. Av franska fauves = vilddjur. Henri Matisse