fauvism

Fransk konstriktning inom exressionismen som kännetecknas av dekorativ ytmässighet, rena färger och rytm. Av franska fauves = vilddjur. Henri Matisse

expressionism

Strakt personlig och känslobetonad konst som t.ex. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh Expressionism, Wikipedia

eurytmi

Harmonisk enhet mellan detaljer och helhet i ett konstnärligt verk.

epigon

Osjälvständig konstnär eller efterföljare.

emblem

Märke med symbolisk funktion. Ett emblem kan ha en heraldisk karaktär men skiljer sig från ett heraldiskt vapen genom att det inte är inplacerat i [Läs mer …]

eklekticism

Stilblandning. Konstriktningar som osjälvständigt sammanför element från skilda håll.