expressionism

Strakt personlig och känslobetonad konst som t.ex. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh Expressionism, Wikipedia

eurytmi

Harmonisk enhet mellan detaljer och helhet i ett konstnärligt verk.

epigon

Osjälvständig konstnär eller efterföljare.

emblem

Märke med symbolisk funktion. Ett emblem kan ha en heraldisk karaktär men skiljer sig från ett heraldiskt vapen genom att det inte är inplacerat i [Läs mer …]

eklekticism

Stilblandning. Konstriktningar som osjälvständigt sammanför element från skilda håll.

dynamisk

Kraftfull, rörlig och motsats till statisk.

diptyk

Tudelad tavla eller tudelad altartavla.

dekalkomani

Metod att överföra bilder, t.ex. bilder och dekorationer som är tryckta på ett papper och som sedan förs över till ett annat föremål genom att [Läs mer …]