attribut

Föremål som är ett igenkänningstecken för t.ex. en gud eller helgon i ett konstnärligt verk.

attributering

Att hänföra ett anonymt konstverk till en viss konstnär. Latinska attribuera = tillskriva.

a tergo

Används i uttryck som – signerad a tergo –  vilket innebär att konstverket är signerat på baksidan.

assemblage

Tredimensionell utveckling av collage. Se collage. Bildsök, assemblage

artefakt

Konstprodukt, motsats till naturprodukt. Av latinska ars=konst och facere=göra.

art concret

Konstnärsgrupp bildad i Paris på 1920-talet. Nonfigurativ konst som försökte förena neoplasticism och purism. Se neoplasticism.

arketyper

Urbild, urtyp. En för alla människor gemensam föreställning. Intuitivt fattbara tecken och uttrycksformer. Läran om arketyperna har inspirerat till försök att finna gemensamma komponenter i olika religioner och mytologier.

akvarell

Målning med vattenlöslig färg. Det vita papperet syns genom färgskikten och täckvitt används inte. Pigmenten är bundna i det lättlösliga bindemedlet gummi arabicum. Se gouache. Nordiska Akvarellmuseet