akt

Konstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen, ofta i studiesyfte.

action painting

Beteckning som används om det amerikanska spontanistiska efterkrigsmåleriet som t.ex. Jackson Pollock. Klicka här för en sida där du kan göra dina egna action paintings.

konkret konst

När konstnärer ser sin konst som resultatet av ett konkretiseringsarbete – en nyskapad verklighet. Dessa konstnärer föredrar termen konkret konst och inte abstrakt konst. Se abstrakt konst.

abstrakt konst

Synonym till icke-föreställande eller nonfigurativ konst. Benämning på konstriktningar där konstverket inte är en avbildning. Se även konkret konst.

abstrakt expressionism

Konstriktning efter 1945 med Pollock, Kline, de Kooning och Rothko som framträdande representanter. Den europeiska motsvarigheten var art informel.

Bra söktjänster – den osynliga webben

Den osynliga webben och söktjänster. Den osynliga webben, The Invisible Web eller Deep Web, är ett uttryck för allt det som du inte hittar genom att söka på t.ex. Google eller någon annan sökmotor. Det mesta av ”den osynliga webben” är innehållet på olika databaser som du når först när du gör en sökning i databasen. Innehållet skapas… Read More »

De bästa gratisprogrammen för bilder

Tips om de bästa gratisprogrammen som du kan hitta på nätet – bildprogram, ordbehandling, kalkylprogram, hemsidor mm Gimp är är ett riktigt bra och mångsidigt  bildbehandlingsprogram. Helt gratis att använda. Den är ”nästan” lika bra som Adobe Photoshop och mycket bättre än andra gratisprogram som följer med skrivare etc. Många designer, grafiker använder the Gimp. Om du i… Read More »

Hällristningar

Hällristning vid Aspeberget, Tanums kommun. (Aspeberget ligger 700 meter söder om Vitlycke museum.) Foto: konstlistan.se Hällristningar i Tanum – World Heritage Hällristningar är symboler, figurer, bilder som är inhuggna på berghällar eller lösa stenar. Bilderna har knackats eller huggits in i bergytan med olika typer av knackstenar. Det största enskilda hällristningslokalen ligger vid Nämforsen i Ångermanland. Det största… Read More »

Några små tips om hemsidor

Det blir allt viktigare att synas på nätet. Nätet kan vara en bra plats för alla som har någon sorts rörelse eller vill visa sin portfolio, etc. etc. Det finns många möjligheter till gratis bloggtjänster, men det tar jag inte upp här. Om man använder någon gratistjänst för hemsidor måste man vara medveten om att det finns en… Read More »