Suprematism

14riktning-malevitj

Svart fyrkant på vit bakgrund, Kazimir Malevitj

Suprematism, av latin. supremus = högst, ytterst, är en konstriktning inom ryskt abstrakt måleri lanserad av Kazimir Malevitj.

Malevitj målade sina första suprematistiska bilder under början av 1910-talet. Malevitj har uttalat – ”Med suprematism menar jag den rena känslans supremati i konsten”.

Malevitj är en av den abstrakta konstens stora föregångsmän. Alternativ stavning: Kasimir Malewitsch, (de), Kazimir Malevich, (en), Kazimir Malevich (fr)