Tag Archives: konstord

naturalism

Strävan att skildra verkligheten, den som man kan uppleva genom sinnena, ofta med betoning av det vanliga, vardagliga och autentiska.

naivism

Att efterlikna naturbarnets bildskapande. Är också en konstriktning som medvetet använder barnkonst, folkkonst eller mentalsjukas konst som källa i sitt bildskapande.

minimalism

Konstriktning som växte fram i USA under 1960-talet med inriktningen att i konstverket ta bort allt uttryck för konstnärens egen person. Konstverken bygger på enkla former ofta i seriella system eller upprepade efter någon matematisk princip.

matiére

Stoff. Används om strukturen hos en målnings färgyta. Av franskans La belle matiére, den sköna ytan i en målning.

kubism

Abstrakt geometrisk konstriktning som uppstod i Paris på 1910-talet med Picasso, Braque och Juan Gris som företrädare.