Tag Archives: konstord

skiss

En snabb teckning, utkast eller studie där man bestämmer grunddragen i en t.ex. en målning.

sfumato

Målarteknik där man undviker skarpa gränser genom att göra fina förtoningar mellan skugga och ljus. Leonardo da Vinci använde denna teknik i sin målning ”Mona Lisa”.

schumring

När man skuggar föremål genom en målarteknik med breda penseldrag och färg som är trög i konsistensen. Färgen blir inte heltäckande utan effekten blir en form av lasering.

repoussoir

Ett föremål eller person eller dyl som sätts in i en bild i förgrunden för att skapa djupverkan. (repoussoir = tillbakaryckare)