Tag Archives: kulturutbyte

Kulturutbyte och internationella organisationer

Bild: documenta 12, 2007 Kassel. Foto: konstlistan.se Konstnärsrollen i andra länder och länkar till konstnärsorganisationer i Europa. Stöd och bidrag till konstnärer för internationella utställningar och utbytesprogram. Konstnärsrollen i andra länder: De flesta länderna i EU har någon form av stöd till konstnärer. Förutom stöd i form av stipendier finns skattelättnader för konstnärligt arbete. I Tyskland betalar man… Read More »