attributering

Att hänföra ett anonymt konstverk till en viss konstnär. Latinska attribuera = tillskriva.