Fauvism

14riktning-matisse

Harmoni i rött, Henri Matisse 1908

Fauvismen betonar de rena färgernas dekorativa värden. Formen underordnas färgen och rytmen. Ytan betonas och centralperspektivet är av underordnad betydelse.
(les fauves = vilddjur)