Fotoutbildningar – utbildningar till fotograf, digital bild och film

Att utbilda sig till fotograf eller filmare. Konstlistan

Att utbilda sig till fotograf eller filmare.

De flesta fotografer är egenföretagare och har en medellön på runt 33.000 kronor. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara mycket hård konkurrens om jobben för fotografer det närmaste året. På fem års sikt bedöms det också vara mycket hård konkurrens på arbetsmarknaden.
Att arbetsmarknaden är dålig för konstnärliga yrken gäller generellt (allmänt, kollektivet). För en individ kan det finnas en mycket bra arbetsmarknad. De flesta fotografer är egenföretagare, vilket innebär att man skapar sin egen arbetsmarknad.

Förberedande fotoutbildningar och yrkesutbildningar.

Universitet och högskolor

Universitet Europa, ett urval av välrenommerade fotoutbildningar

Workshops


Läs mer: