Gallerier – Europa

Gallerier - Europa - Konstlistan

Gallerier – Europa

Ett galleri har i konstvärlden olika betydelser.  I Sverige använder man inte längre ordet i betydelsen – samlingar av konst – vilket förr var vanligt som till exempel Fürstenbergska galleriet i Konstmuseet i Göteborg.
I engelsktalande länder använder man fortfarande begreppet ”gallery” även för konstsamlingar och för det som vi brukar kalla konsthall.
Numera används oftast ordet galleri för ”lokal för visande av konst”, vilket kan vara ett kommersiellt, ideellt eller kollektivt drivet galleri.

I engelska använder man ordet gallery eller exhibition. En mer fast utställning kallas ”permanent exhibition”. Ibland används även ordet show, vilket då är en mer tillfällig utställning som t.ex. ”one man show” eller ”solo show” om en konstnär ställer ut. Lokalen kan då också kallas för showroom.
( galleri = sv., gallery = eng., galerie = fr., galeria = sp, it. )

Belgien

Frankrike

Grekland

Holland

Italien

Irland

Schweiz

Spanien

Turkiet

Tyskland

Österike


Läs mer: