Impressionism

14riktning-monet-impression
Claude Monet – Impression, soleil levant, 1872.

Impressionismen har fått sitt namn efter Monets tavla Impression, Soleil levant. Impressionismen uppstod i Frankrike under de sista decennierna under 1800-talet. För impressionisterna är ljuset och atmosfären det viktiga. De ville inte avbilda naturen utan mer skildra sina egna intryck, sin egen upplevelse av naturen i ett visst ögonblick.