Konsthistoria – tidslinje

Konsthistoria Tidslinje - Konstlistan

Konsthistoria genom länkar till allt från grottmålningar, romersk konst, medeltid, renässans, barock, romantik, realism, impressionism till samtidskonst.

Tidslinje konst, bildlänkar, konsthistoria
11historia-venus
Venus från Willendorf
ca 20000 -25000 f.kr
Grottmålningar – ca 30 000 f.Kr – ca 15 000 f.Kr

11historia-lascaux
Grottmålning från Lascaux, ca 15 000 f.kr.
Bronsålder – ca 1800 f.Kr. – 500 f.Kr.

Egyptien – ca 2000 f.Kr – ca år 0

Grekland – ca 1000 f.Kr. – ca år 0

Romerska riket – ca 200 f.Kr – ca 500 e.Kr.

Bysantinsk guldålder – ca 300 e.Kr – ca 800 e.Kr

11historia-bayeux
Bayeux tapeten
ca 1070 e.kr.
Medeltid – Romansk konst – Gotik – ca 500 – ca 1400

11historia-michelangelo
David, skulptur
Michelangelo, ca 1504 e.kr
11historia-botticelli
Venus födelse
Sandro Botticelli
ca 1485
Renässans – ca 1450 – ca 1550

11historia-durer
Självporträtt
Albrecht Dürer, ca 1498
Manierism – ca 1520 – ca 1620

Barock – ca 1550 – ca 1650

Holland

11historia-rembrandt
Självporträtt
Rembrandt
ca 1661
Rokoko – ca 1740 – ca 1790

11historia-tiepolo
Giovanni Battista Tiepolo
ca 1751
Nyklassicism – ca 1770 – ca 1840

11historia-friedrich
Caspar David Friedrich
ca 1818
Romantik – ca 1790 – ca 1850

Realism – ca 1855 – ca 1880

11historia-monet
Impression soleil levant
Claude Monet
ca 1872
Impressionism – ca 1870 – ca 1900

Postimpressionism – ca 1880 – ca 1910

11historia-vangogh
Solrosor
Vincent Van Gogh
ca 1888
Pointilism – ca 1880 – ca 1890

11historia-klimt
Kyssen
Gustave Klimt, ca 1907
Symbolism, Jugend – ca 1880 – ca 1910

Fauvism – ca 1905 – ca 1910

Expressionism – ca 1905 – ca 1920

Kubism – ca 1907 – ca 1920

11historia-duchamp
Fontän
Marcel Duchamp, ca 1917
Dadaism, Ready Mades – ca 1914 – ca 1920

Futurism – ca 1909 – ca 1920

Suprematism – ca 1910 – ca 1925

Neoplasticism

Bauhaus – ca 1919 – ca 1932

Surrealism – ca 1920 – ca 1930

11historia-burri
Sacco e rosso
Alberto Burri, 1954
Tate Modern
Informell konst, L’art Informel, Tachism – 1940-talet

Arte povera

Action Painting, Abstrakt expressionism – 1950-talet

Minimalism – 1960-talet

Popkonst – 1970-talet

Postmodernism – 1980-talet

Samtidskonst – 1990-talet

YBA:s, Young Brittish Artist

Några museer som visar sina samlingar på nätet. – Nutid

Bra resurer på nätet

Panoramabilder


Läs mer: