Konstriktningar inom konsten

By | 3 januari, 2014

Bild: documenta 13, Kassel 2012. Foto: konstlistan.se

En konstriktning är en stil som flera konstnärer arbetat i och under en tidsperiod. Konstriktningar får ofta ett namn med ”ism” efter och konstriktningar kan därför ibland också kallas ”ismer”.

Många gånger har konstkritiker eller omvärlden satt ett namn på en viss konstriktning som t.ex. impressionism som från början var en mer ironisk beteckning av en konstkritiker.

Ordet konststil alternativt stil används oftast mer för en enskild konstnär. Ibland ser man också ordet ”skola” och då är det vanligtvis en mindre grupp eller krets konstnärer som arbetar under en stil eller konstriktning, men är mer lokalt eller geografiskt samlade. Ordet grupp förekommer också och då menas oftast en grupp konstnärer som själva har ett gemensamt program eller mål med sin verksamhet som t.ex. Halmstadgruppen, Rackengruppen, Göteborgskoloristerna.

Konstriktningar: