informell konst

Konstriktning efter andra världskriget som använder slumpartade effekter samtidigt med medveten bildkomposition. Viktiga företrädare är Fautrier, Wols och Michaux.

ikon

Kultbild i bysantinsk eller österländsk konsttradition av Kristus, Maria eller ett helgon. Kan också vara en företeelse som har stort värde som samlande symbol.

gräng

Ytstruktur hos bottenmaterialet som tex dukens gräng eller akvarellpapperets struktur.

grundfärger

Gult, blått, rött och grönt eller gult, blått och rött eftersom man får grönt av att blanda gult och blått.