Symbolism

Symbolism är en konstriktning från mitten av 1880-talet och fram till sekelskiftet. Symbolismen kan ses som en reaktion mot impressionismen.

Salomé, Gustave Moreau 1876

Symbolism är en konstriktning från mitten av 1880-talet och fram till sekelskiftet. Färg, form och motiv fick i symbolismen allmänna symboliska uttryck och man ville skapa en mer förtätad och djupsinnig konst. Symbolismen kan ses som en reaktion mot den mer ytliga impressionismen.
De främsta företrädarna var Gustave Moreau, Arnold Böcklin och Odilon Redon.

Richard Bergh och Olof Sager-Nelson var två svenska konstnärer som var symbolister liksom den allra främsta företrädaren i norden Edvard Munch.

Gauguins och Emile Bernards mer förenklade och ytbundna utveckling av symbolismen brukar kallas syntetism.

14riktning-gauguin

Paul Gauguin 1892