Tag Archives: abstrakt

Konstriktningar inom konsten

Bild: documenta 13, Kassel 2012. Foto: konstlistan.se En konstriktning är en stil som flera konstnärer arbetat i och under en tidsperiod. Konstriktningar får ofta ett namn med ”ism” efter och konstriktningar kan därför ibland också kallas ”ismer”. Många gånger har konstkritiker eller omvärlden satt ett namn på en viss konstriktning som t.ex. impressionism som från början var en… Read More »

Informell konst – art informel

Tete d` Otage nr 20, Jean Fautrier, 1944 Informell konst, art informel, uppstod parallellt i Europa och i Amerika där den kallades abstrakt expressionism. Den informella konsten lämnar åt åskådaren att fullborda verket. Konstnärerna använde sig slumpmässiga och tillsynes tillfälliga former som fläckar, plumpar, rispor, repor och färgstänk. Bildspråket kan vara både abstrakt och figurativt utan några egentliga… Read More »

Abstrakt expressionism – Art Informel

En amerikansk abstrakt konstriktning som uppstod på 1940-60 talen. Två olika riktningar kan särskiljas. Ett mer spontant måleri inriktat på handling, rörelse och struktur som ofta kallas action painting (Willem de Kooning, Jackson Pollock) och ett där man mer var inriktad på enhetlig form eller yta av färg som kallas color-field painting (Barnett Newman, Mark Rothko, Clyfford Still).… Read More »

Abstrakt – konkret konst

Abstrakt konst är inte alldeles enkelt att definiera (ange, avgänsa) eftersom man kan säga att all konst är abstrakt. Med abstrakt konst menar man vanligtvis icke-föreställande eller nonfigurativ konst. Konst som inte avbildar utan är ett objekt i sig självt. Termen är av en del ifrågasatt eftersom den förknippas med abstraktion. Många konstnärer anser att deras konst inte… Read More »